• slider image 50
  • slider image 51
  • slider image 52
  • slider image 53
  • slider image 54
:::

文章列表

2024-04-18 救生員訓練 113年高雄體育署救生員安全講習05/04 (khc-cmas / 117 / 本站消息)
2024-04-02 救生員訓練 113年高雄體育署救生員安全講習04/13 (khc-cmas / 81 / 本站消息)
2024-03-14 救生員訓練 113年高雄體育署救生員訓練(58小時)0506-18(海光、左營游泳池) (khc-cmas / 221 / 本站消息)
2024-02-07 救生員訓練 113年高雄體育署救生員安全講習03/09 (khc-cmas / 177 / 本站消息)
2024-01-25 救生員訓練 113年高雄體育署救生員安全講習02/03 (khc-cmas / 194 / 本站消息)
2023-04-26 救生員訓練 112年高雄體育署救生員安全講習05/14 (khc-cmas / 197 / 本站消息)
2023-04-06 救生員訓練 112年高雄體育署救生員安全講習04/22 (khc-cmas / 193 / 本站消息)
2023-03-09 救生員訓練 112年高雄體育署救生員安全講習04/01 (khc-cmas / 244 / 本站消息)
2023-03-08 救生員訓練 112年高雄體育署救生員訓練(58小時)05/01-13(高雄市大社游泳池) (khc-cmas / 295 / 本站消息)
2023-02-17 救生員訓練 112年高雄體育署救生員複訓(16小時)04/15-16(大社) (khc-cmas / 320 / 本站消息)
:::

協會logo

雷達回波圖

服務資訊